Shikoku Railway Company

Shikoku Railway Company

JR ชิโกะกุ คือบริษัทรถไฟที่ครอบคลุมจังหวัดทั้ง 4 ของชิโกะกุ ไปจนถึงสถานีโคจิมะของจังหวัดโอคายาม่า จำหน่าย "ALL SHIKOKU Rail Pass" ที่ใช้นั่งรถไฟในพื้นที่ทั้งหมดของชิโกะกุได้โดยไม่จำกัด ในราคาต่ำ และยังใช้นั่งรถไฟของบริษัทเอกชนภายในชิโกะกุได้ซึ่งทำให้เข้าใจได้ง่าย จึงทำให้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก หากเดินทางไปชิโกะกุ กรุณาใช้ "ALL SHIKOKU Rail Pass" และเพลิดเพลินกับการท่องเที่ยวทางรถไฟ

ข้อมูล

ALL SHIKOKU Rail Pass

ALL SHIKOKU Rail Pass

Access to Shikoku

https://shikoku-railwaytrip.com/access/kanto.html

Recommended Courses

http://shikoku-railwaytrip.com/modelcourse/index.html

Travel Links

https://shikoku-tourism.com/en/

การจัดเตรียม ・การจอง

แผนที่เส้นทางรถไฟ

แผนที่เส้นทางรถไฟ

แชร์เว็บไซต์นี้ให้ทุกคนกันเถอะ

การเดินทางที่แนะนำ

เส้นทางท่องเที่ยวแนะนำและยอดนิยม

เส้นทางที่น่าสนใจอื่นๆ

Back to Top

COPYRIGHT © CHUGOKU+SHIKOKU × TOKYO ALL RIGHTS RESERVED.