หุบเขาโอโบะเคะ โคะโบะเคะ (เรือชมช่องแคบโอะโบะเคะ)

หุบเขาโอโบะเคะ โคะโบะเคะ (เรือชมช่องแคบโอะโบะเคะ)_1
หุบเขาโอโบะเคะ โคะโบะเคะ (เรือชมช่องแคบโอะโบะเคะ)_2
หุบเขาโอโบะเคะ โคะโบะเคะ (เรือชมช่องแคบโอะโบะเคะ)_3
หุบเขาโอโบะเคะ โคะโบะเคะ (เรือชมช่องแคบโอะโบะเคะ)_4
หุบเขาโอโบะเคะ โคะโบะเคะ (เรือชมช่องแคบโอะโบะเคะ)_1 หุบเขาโอโบะเคะ โคะโบะเคะ (เรือชมช่องแคบโอะโบะเคะ)_2 หุบเขาโอโบะเคะ โคะโบะเคะ (เรือชมช่องแคบโอะโบะเคะ)_3 หุบเขาโอโบะเคะ โคะโบะเคะ (เรือชมช่องแคบโอะโบะเคะ)_4

©AFLO

"ช่องแคบหุบเขาโอโบะเคะโคะโบะเคะ" เกิดขึ้นเมื่อ 200 ล้านปีก่อนโดยเกิดจากกระแสน้ำเชี่ยวในแม่น้ำโยชิโนะตัดผ่านเทือกเขาชิโกะกุ ทำให้เกิดหุบเขาความยาวประมาณ 8 กิโลเมตรมีภูมิทัศน์ที่สวยงามราวกับหินก้อนใหญ่ยักษ์ถูกแกะสลัก เรือชมหุบเขาช่องแคบโอโบะเคะทำให้เข้าไปชมทัศนียภาพได้อย่างใกล้ชิด มีไกด์ทรงคุณวุฒิอธิบายลายละเอียดให้ฟังจากหัวเรือ พร้อมกับชมทัศนียภาพที่สวยงามของช่องเขาทั้งสองฝั่งได้

ดูเส้นทางท่องเที่ยวที่รวมสถานที่แห่งนี้

SCENIC BEAUTY

ที่อยู่

1520 นิชิอุ ยะมะชิโระ เมืองมิโยะชิ จังหวัดโทะคุชิมะ

การเดินทาง

  • ลงสถานี JRโอโบะเคะ เดินต่อ 20 นาที

เวลาทำการ

วันหยุด

ไม่มีวันหยุดตลอดปี

เว็บไซต์

ฤดูกาลที่ดีที่สุด

ตลอดปี

จุดสำคัญ

สามารถขึ้นเรือได้ตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป ไม่ต้องจองล่วงหน้า

แหล่งท่องเที่ยวรอบๆ

แชร์เว็บไซต์นี้ให้ทุกคนกันเถอะ

การเดินทางที่แนะนำ

เส้นทางท่องเที่ยวแนะนำและยอดนิยม

เส้นทางที่น่าสนใจอื่นๆ

การบอกเล่าปากต่อปาก

Back to Top

COPYRIGHT © CHUGOKU+SHIKOKU × TOKYO ALL RIGHTS RESERVED.