We use cookies on this site to enhance your user experience. If you continue to browse, you accept the use of cookies on our site. See our cookies policy for more information.
Accept

ปราสาทอิวาคุนิ

ปราสาทอิวาคุนิ_1
ปราสาทอิวาคุนิ_2
ปราสาทอิวาคุนิ_3
ปราสาทอิวาคุนิ_4
ปราสาทอิวาคุนิ_1 ปราสาทอิวาคุนิ_2 ปราสาทอิวาคุนิ_3 ปราสาทอิวาคุนิ_4

หอคอยปราสาทแบบโมโมยามะนัมบังซุคุริซึ่งสร้างขึ้นใหม่ในปีค.ศ. 1962 แห่งนี้มีการจัดแสดงแบบจำลองรายละเอียดของสะพานคินไต รูปถ่าย อาวุธ และเสื้อเกราะ คุณสามารถมองเห็นเมืองอิวาคุนิไปจนถึงหมู่เกาะของทะเลในเซโตะได้จากหอคอยแห่งนี้

ที่อยู่

โยโกยามะ เมืองอิวาคุนิ

การเดินทาง

  • (โดยรถบัสอิวาคุนิ)
    ประมาณ 20 นาที จากป้ายรถบัสสถานีอิวาคุนิไปยังป้ายรถบัสคินไตเคียว
    เดินประมาณ 10 นาที จากป้ายรถบัสคินไตเคียว

เวลาทำการ

09:00-16:30 น.

วันหยุด

ปิดขณะมีการตรวจสอบกระเช้าลอยฟ้า

เว็บไซต์

http://www.visit-jy.com/en/spots/11341

ฤดูกาลที่ดีที่สุด

ตลอดปี

จุดสำคัญ

แหล่งท่องเที่ยวรอบๆ

แชร์เว็บไซต์นี้ให้ทุกคนกันเถอะ

การเดินทางที่แนะนำ

เส้นทางท่องเที่ยวแนะนำและยอดนิยม

เส้นทางที่น่าสนใจอื่นๆ

การบอกเล่าปากต่อปาก

Back to Top

COPYRIGHT © CHUGOKU+SHIKOKU × TOKYO ALL RIGHTS RESERVED.