กระเช้าลอยฟ้าไทริวจิ

กระเช้าลอยฟ้าไทริวจิ_1
กระเช้าลอยฟ้าไทริวจิ_2
กระเช้าลอยฟ้าไทริวจิ_3
กระเช้าลอยฟ้าไทริวจิ_4
กระเช้าลอยฟ้าไทริวจิ_1 กระเช้าลอยฟ้าไทริวจิ_2 กระเช้าลอยฟ้าไทริวจิ_3 กระเช้าลอยฟ้าไทริวจิ_4

กระเช้าลอยฟ้าระยะทางยาว 2,775 เมตรคือกระเช้าลอยฟ้าที่มีความยาวที่สุดในภาคตะวันตกของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งพาผู้โดยสารข้ามผ่านภูเขาและแม่น้ำสายต่างๆ ที่ยอดของภูเขาไทริวจิคือทางเดินไปยังวัดไทริวจิ วัดแห่งที่ 21 ของการเดินทางจาริกแสวงบุญไปยังวัดทั้ง 88 แห่งในชิโกกุ

ดูเส้นทางท่องเที่ยวที่รวมสถานที่แห่งนี้

FESTIVE MOMENT

ที่อยู่

76 อาซะทาโนะ วาจิคิโก นากะโจ เขตนากะ จังหวัดโทคุชิมะ

การเดินทาง

เวลาทำการ

(มีนาคม-พฤศจิกายน)
07:20-17:00 น.
(ธันวาคม-กุมภาพันธ์)
08:00-17:00 น.

วันหยุด

เปิดตลอดทั้งปี

เว็บไซต์

http://translate.google.co.jp/translate?hl=ja&sl=ja&tl=th&u=http%3A%2F%2Fwww.shikoku-cable.co.jp%2Findex.html

ฤดูกาลที่ดีที่สุด

ตลอดปี

จุดสำคัญ

แหล่งท่องเที่ยวรอบๆ

แชร์เว็บไซต์นี้ให้ทุกคนกันเถอะ

การเดินทางที่แนะนำ

เส้นทางท่องเที่ยวแนะนำและยอดนิยม

เส้นทางที่น่าสนใจอื่นๆ

การบอกเล่าปากต่อปาก

Back to Top

COPYRIGHT © CHUGOKU+SHIKOKU × TOKYO ALL RIGHTS RESERVED.