วัดซันบุทสึจิ ภูเขามิโตะขุ

วัดซันบุทสึจิ ภูเขามิโตะขุ _1
วัดซันบุทสึจิ ภูเขามิโตะขุ _2
วัดซันบุทสึจิ ภูเขามิโตะขุ _3
วัดซันบุทสึจิ ภูเขามิโตะขุ _4
วัดซันบุทสึจิ ภูเขามิโตะขุ _1 วัดซันบุทสึจิ ภูเขามิโตะขุ _2 วัดซันบุทสึจิ ภูเขามิโตะขุ _3 วัดซันบุทสึจิ ภูเขามิโตะขุ _4

วัดซันบุทสึจิ ภูเขามิโตะขุเป็นวัดที่อยู่บนภูเขามิโตะขุที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 900 เมตร โบสถ์นะเกะอิเรโดที่อยู่ด้านในสุด เป็นโบสถ์ที่ถูกสร้างขึ้นอยู่ในหลืบของหน้าผาแนวตั้งที่สูงชันอย่างที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน และได้ถูกกำหนดให้เป็นสมบัติของชาติ ไม่ปรากฎแน่ชัดว่าโบสถ์นะเกะอิเรโดถูกสร้างขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ มีตำนานว่า เอ็นโนะโอะสึโนะ ผู้ก่อตั้งนิกายชูเก็นโด ได้ใช้อิทธิฤทธิ์ขว้างโบสถ์จากที่ราบขึ้นไปบนเขา หากต้องการเข้าไปดูโบสถ์นะเกะอิเรโดใกล้ๆ ต้องเดินขึ้นไปตามถนนบนภูเขาด้วยความยากลำบาก แต่สามารถมองเห็นในระยะไกลจากสถานที่สักการะที่อยู่บนถนนตรงตีนเขา ยิ่งไปกว่านั้น “ภูเขามิโตะขุ มิสะสะออนเซ็น” เป็น “ดินแดนแห่งการชำระล้างญาณทั้ง 6 และรักษาประสาทสัมผัสทั้ง 6 -เป็นสมบัติของชาติที่อันตรายที่สุดในญี่ปุ่นและเป็นน้ำพุร้อนที่มีส่วนประกอบของแร่เรดอนของโลก-” ได้ถูกรับรองให้เป็น “แจแปนเฮอริเทจ (มรดกญี่ปุ่น) ” เมื่อวันที่ 24 เมษายน ปีค.ศ. 2015

ที่อยู่

1010 มิโตคุ ตำบลมิซาสะ อำเภอโทฮากุ จังหวัดทตโตะริ

การเดินทาง

  • ประมาณ 40 นาที โดยรถบัสประจำทาง จากสถานี JR คุระโยชิ

เวลาทำการ

เวลาทำการของฝ่ายประชาสัมพันธ์: 08:00-15:00 น.

วันหยุด

ไม่มีกำหนดแน่นอน

เว็บไซต์

http://www.tottori-tour.jp/th/sightseeing/203/

ฤดูกาลที่ดีที่สุด

เมษายน, พฤษภาคม

จุดสำคัญ

หากต้องปีนเขาควรเดินทาง 2 คนขึ้นไปหรือเป็นหมู่คณะ เพื่อความปลอดภัยควรสวมรองเท้าปีนเขา รองเท้ากีฬา หรือรองเท้าฟาง
*มีรองเท้าฟางจำหน่าย
◇ ภูเขานี้อาจปิดไม่ให้เข้าหากสภาพอากาศไม่เหมาะสม (ไม่อนุญาตให้เข้าหากมีหิมะตกบนภูเขา)
スポット名

แหล่งท่องเที่ยวรอบๆ

แชร์เว็บไซต์นี้ให้ทุกคนกันเถอะ

การเดินทางที่แนะนำ

เส้นทางท่องเที่ยวแนะนำและยอดนิยม

เส้นทางที่น่าสนใจอื่นๆ

การบอกเล่าปากต่อปาก

Back to Top

COPYRIGHT © CHUGOKU+SHIKOKU × TOKYO ALL RIGHTS RESERVED.