We use cookies on this site to enhance your user experience. If you continue to browse, you accept the use of cookies on our site. See our cookies policy for more information.
Accept

วัดซันบุทสึจิ ภูเขามิโตะขุ

วัดซันบุทสึจิ ภูเขามิโตะขุ _1
วัดซันบุทสึจิ ภูเขามิโตะขุ _2
วัดซันบุทสึจิ ภูเขามิโตะขุ _3
วัดซันบุทสึจิ ภูเขามิโตะขุ _4
วัดซันบุทสึจิ ภูเขามิโตะขุ _1 วัดซันบุทสึจิ ภูเขามิโตะขุ _2 วัดซันบุทสึจิ ภูเขามิโตะขุ _3 วัดซันบุทสึจิ ภูเขามิโตะขุ _4

วัดซันบุทสึจิ ภูเขามิโตะขุเป็นวัดที่อยู่บนภูเขามิโตะขุที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 900 เมตร โบสถ์นะเกะอิเรโดที่อยู่ด้านในสุด เป็นโบสถ์ที่ถูกสร้างขึ้นอยู่ในหลืบของหน้าผาแนวตั้งที่สูงชันอย่างที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน และได้ถูกกำหนดให้เป็นสมบัติของชาติ ไม่ปรากฎแน่ชัดว่าโบสถ์นะเกะอิเรโดถูกสร้างขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ มีตำนานว่า เอ็นโนะโอะสึโนะ ผู้ก่อตั้งนิกายชูเก็นโด ได้ใช้อิทธิฤทธิ์ขว้างโบสถ์จากที่ราบขึ้นไปบนเขา หากต้องการเข้าไปดูโบสถ์นะเกะอิเรโดใกล้ๆ ต้องเดินขึ้นไปตามถนนบนภูเขาด้วยความยากลำบาก แต่สามารถมองเห็นในระยะไกลจากสถานที่สักการะที่อยู่บนถนนตรงตีนเขา ยิ่งไปกว่านั้น “ภูเขามิโตะขุ มิสะสะออนเซ็น” เป็น “ดินแดนแห่งการชำระล้างญาณทั้ง 6 และรักษาประสาทสัมผัสทั้ง 6 -เป็นสมบัติของชาติที่อันตรายที่สุดในญี่ปุ่นและเป็นน้ำพุร้อนที่มีส่วนประกอบของแร่เรดอนของโลก-” ได้ถูกรับรองให้เป็น “แจแปนเฮอริเทจ (มรดกญี่ปุ่น) ” เมื่อวันที่ 24 เมษายน ปีค.ศ. 2015

ดูเส้นทางท่องเที่ยวที่รวมสถานที่แห่งนี้

SAND & BUILT-UP EXPERIENCE PAST AND FUTURE

ที่อยู่

1010 มิโตคุ ตำบลมิซาสะ อำเภอโทฮากุ จังหวัดทตโตะริ

การเดินทาง

  • ประมาณ 40 นาที โดยรถบัสประจำทาง จากสถานี JR คุระโยชิ

เวลาทำการ

เวลาทำการของฝ่ายประชาสัมพันธ์: 08:00-15:00 น.

วันหยุด

ไม่มีกำหนดแน่นอน

เว็บไซต์

http://www.tottori-tour.jp/th/sightseeing/203/

ฤดูกาลที่ดีที่สุด

เมษายน, พฤษภาคม

จุดสำคัญ

หากต้องปีนเขาควรเดินทาง 2 คนขึ้นไปหรือเป็นหมู่คณะ เพื่อความปลอดภัยควรสวมรองเท้าปีนเขา รองเท้ากีฬา หรือรองเท้าฟาง
*มีรองเท้าฟางจำหน่าย
◇ ภูเขานี้อาจปิดไม่ให้เข้าหากสภาพอากาศไม่เหมาะสม (ไม่อนุญาตให้เข้าหากมีหิมะตกบนภูเขา)

แหล่งท่องเที่ยวรอบๆ

แชร์เว็บไซต์นี้ให้ทุกคนกันเถอะ

การเดินทางที่แนะนำ

เส้นทางท่องเที่ยวแนะนำและยอดนิยม

เส้นทางที่น่าสนใจอื่นๆ

การบอกเล่าปากต่อปาก

Back to Top

COPYRIGHT © CHUGOKU+SHIKOKU × TOKYO ALL RIGHTS RESERVED.